Home > Staff > חיים צ’סלר
Chaim Chesler
חיים צ’סלר
מייסד לימוד
  • מייסד לימוד

מייסד לימוד חמ״ע

צ’סלר, חיים יושב ראש ומייסד “לימוד” לדוברי רוסית ברחבי העולם. לשעבר גזבר הסוכנות היהודית, וכן ראש משלחת הסוכנות היהודית בבריה”מ לשעבר ובארצות הברית.‫ חבר הנהלת ועידת הבתיעות נגד גרמניה, מוזיאון יד ושם וארגונים נוספים