Home > היסטוריה

תולדות לימוד FSU

מאז שנת 1999 מתפזר “לימוד” ברחבי העולם היהודי בשיעור חסר-תקדים. מאות פעילים שבו לקהילותיהם בהשראת כנסי לימוד בבריטניה, מלאי השראה ומרץ מהמודל הייחודי של לימוד – מודל של חינוך יהודי רב-תרבותי, התנדבותי ודינמי – וביקשו לשכפל מעט מקסמו של “לימוד” בקהילותיהם. ואכן, כתב-העת “ג’רוזלם ריפורט” העיר בשנת 2000 בתבונה: “בכל מקום שבו יש יהודים, ראוי שיהיה לימוד”.

לימוד חמ”ע 2008 מתבסס על ניסיונה של קבוצה בינלאומית של מנהיגות יהודית, עובד בשיתוף הדוק עם מנהיגים יהודים מתנדבים מלימוד חמ”ע, ועומד להיות חוויה לימודית עשירה למען הקהילה על-ידי הקהילה.

כיום, גאה לימוד באירועים הנערכים ברחבי העולם. לימוד שמח לסייע לפיתוח אירועי לימוד חדשים ברוסיה, באוקראינה ובחלקים אחרים של חבר מדינות העמים, במקביל ללימוד חמ”ע.

חיים צ’סלר וסנדרה כאהן הקימו את לימוד חמ”ע. בשנים האחרונות גדל הארגון ברחבי חמ”ע באופן אורגני; ועידות מקומיות וארציות של פעילים מתכננות אירועים בערים שונות – כולם מובנים בשיטת לימוד, ובהדרכה מטעם לימוד הבינ”ל.

תפקידו הראשוני של לימוד הבינ”ל הוא לפתח, לסייע ולהמשיך להגדיל את לקט התוכניות בבריטניה – לימוד מכיר באחריותו לסייע להפצת סיפור ההצלחה ברחבי העולם – ובכך לסייע לקהילות להפיק רווח מניסיוננו. לכן הקים לימוד את לימוד הבינ”ל: להגשים את המשימה הבינלאומית.

מעל לכול אנו מבקשים להפיץ את המסרים הבאים:

יצירה, סיוע ושימוש בתרבות של התנדבות והעצמה
הפקת תוכניות פעילות מלהיבות, דינמיות וחדשניות בנושאים יהודיים
חתך קהילתי
לימוד מכיר בכפילות ההזדמנות והדאגה בקהילות רב-תרבותיות ברחבי העולם. הנוסחה הזו היא שהביאה ללימוד את ההצלחה שלו, והיא דורשת הבנה, טיפוח והעברת המסר בדרך תומכת שניתן להתאימה למסגרות מקומיות.