Home > חדשות / מדיה > Archive by category "וידאו"

Screen Shot 2015-06-16 at 8.51.50 AM

“השיבה לרובנה: בעקבות “סיפור על אהבה וחושך

בספר חוזר עמוס עוז אל העיירה רובנה שבאוקראינה, שם נולדה אמו ומתאר ביד אמן את העיירה הציורית שמעולם לא ביקר בה. וכך כותב עוז: "אמי היתה מדברת אליי לפעמים בגעגוע, בקולה החרישי המתמשך קצת בסופי המילים על רובנו שהשאירה...